Ontvang 10% korting op jouw eerste workshop

Algemene voorwaarden van PIT Projecten

1. Aanvaarding van voorwaarden

Door onze website en diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als je niet akkoord gaat met enig deel van deze voorwaarden, mag je onze diensten niet openen of gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud, handelsmerken, logo’s en intellectuele eigendommen die op onze website worden weergegeven, zijn eigendom van PIT Projecten en worden beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendommen. Het is verboden om inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren of te distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

4. Beperking van aansprakelijkheid

PIT Projecten en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies of goodwill.

5. Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin PIT Projecten actief is.

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het blijven gebruiken van onze diensten na eventuele wijzigingen houdt in dat u de herziene voorwaarden accepteert.

Houd er rekening mee dat dit een algemeen voorbeeld is en mogelijk moet worden aangepast aan uw specifieke omstandigheden. Het is raadzaam om een jurist te raadplegen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Het échte werk begint met PIT

Stap binnen in de wereld van PIT Projecten, waar we samen de toekomst van jouw organisatie vormgeven. Neem contact op om de kracht van verandering te ervaren.